Provided by: Igor Grochev/Shutterstock.com
Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday
Morning weather symbol 6° C weather symbol 5.6° C weather symbol 2.5° C weather symbol 2.8° C weather symbol 4.3° C weather symbol 2.1° C weather symbol 0.7° C
Noon weather symbol 7.1° C weather symbol 6.4° C weather symbol 5° C weather symbol 5.2° C weather symbol 6.5° C weather symbol 2.3° C weather symbol 2.9° C
Evening weather symbol 7.1° C weather symbol 2.7° C weather symbol 3.6° C weather symbol 3.4° C weather symbol 4.8° C (2.3 mm) weather symbol 1.4° C weather symbol 3° C
Morning Noon Evening
Wednesday weather symbol 6° C weather symbol 7.1° C weather symbol 7.1° C
Thursday weather symbol 5.6° C weather symbol 6.4° C weather symbol 2.7° C
Friday weather symbol 2.5° C weather symbol 5° C weather symbol 3.6° C
Saturday weather symbol 2.8° C weather symbol 5.2° C weather symbol 3.4° C
Sunday weather symbol 4.3° C weather symbol 6.5° C weather symbol 4.8° C (2.3 mm)
Monday weather symbol 2.1° C weather symbol 2.3° C weather symbol 1.4° C
Tuesday weather symbol 0.7° C weather symbol 2.9° C weather symbol 3° C

Weather provided by YR.no