• Historiska museet, Stockholm
    Provided by: Mr Bullitt