• Dortmund Zoo
    Fotografia di: Mathias Appel/Flickr